Polityka prywatności

Lighthouse tax

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lighthouse Tax Sp. z o.o., ul. Hubska 52-54/U-13, 50-502 Wrocław („Lighthouse Tax” lub „my”). Możesz kontaktować się z nami wysyłając wiadomość email na adres: biuro@lhtax.pl lub dzwoniąc pod numer +48 71 715 01 50.

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe, które zostały nam przekazane w treści przekazanej wizytówki, przesłanej wiadomości email czy zgłoszeniu rekrutacyjnym, wypełnionej ankiecie on-line czy formularzu kontaktowym na stronie www.lhtax.pl, takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko czy miejsce pracy oraz inne dane udostępnione nam w opisany wyżej sposób. W niektórych sytuacjach np. na potrzeby procesu rekrutacyjnego, niektóre dane muszą być nam przekazane; w pozostałych przypadkach są one nam przekazywane dobrowolnie.

Możemy przetwarzać wskazane wyżej dane jako ich administrator w celu wykonania przez nas usług, przekazywania informacji, w tym dotyczących aktualnych wydarzeń (np. organizowanych przez nas szkoleń), zmian legislacyjnych, orzecznictwa sądowego czy praktyki administracyjnej, składania przez nas ofert, komunikacji i prowadzenia procesu rekrutacyjnego jak również celem zabezpieczenia naszych roszczeń. Twoje dane będę przez nas przetwarzane jedynie przez okres niezbędnych do osiągnięcia wspomnianych celów, chyba że wcześniej sprzeciwisz się ich przetwarzaniu.

W naszym biurze prowadzony jest, w sposób ciągły, monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, ochronę mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę oraz zabezpieczenie roszczeń. Nagrania są przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące, nie są w tym czasie udostępniane innym podmiotom i są przeglądane tylko w razie potrzeby.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których wykonujemy naszą pracę, w szczególności naszych podwykonawcom, dostawcom usług IT, takich jak usługi hostingowe, usługi poczty elektronicznej czy też usługi przechowywania danych „w chmurze”, jak również naszym podmiotom powiązanym. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Twoim danym osobowym odpowiednią ochronę i zachować je w poufności.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, żądać ograniczenia ich przetwarzania, dostępu do nich, sprostowania, usunięcia i przeniesienia; skontaktuj się z nami w tym celu. Możesz również wnieść skargę do uprawnionego organu.

O